Orgány OZ

Správna rada združenia

Jozef Malík – predseda

Riadim sa heslom: “Menej rozprávať, ale viac konať”. Vážim si prírodu so všetkým, čo nám dáva, chránim ju, podnikám kroky, ktoré menia kvalitu životného prostredia  a chcem vidieť za tými krokmi nejaký výsledok. Človek jednotlivec bez cudzej pomoci nemôže a nie je schopný zmeniť životné prostredie k lepšiemu, preto sa snažím presvedčiť aj okolie o tom, aké je to dôležité spoločne chrániť prírodu, aby sa z jej krás mohli tešiť aj ďalšie generácie.

Tomáš Hudcovič – podpredseda

Kontrolór

Marián Bucko